#click-custom-61eb5ab3a5b27 h3:after {background-color:#ffffff!important;}#click-custom-61eb5ab3a5b27 h3:after {border-color:#ffffff!important;}#click-custom-61eb5ab3a5b27 h3:before {border-color:#ffffff!important;}

O NAS

„Marka REDICUS powstała w 2009 roku, aby umożliwić przeprowadzanie kompleksowych szkoleń, zapewniając przy tym wysoki poziom nauki. Początkowo odbiorcami byli głównie indywidualni klienci chcący podnieść swoje  kwalifikacje zawodowe, następnie firmy kładące nacisk na wyspecjalizowaną kadrę.  W katalogu usług znajdywały się szkolenia: bhp i ppoż. , z obsługi programów  m.in.: CAD, OPTIMA, PŁATNIK, a także kursy m.in.  z oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki a także indywidualne projekty doradczo naprawcze dla firm.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie od naszych biznesowych klientów w 2010 roku zostały uruchomione nowe usługi, których zwieńczeniem była przeprowadzony z sukcesem projekt połączenia firmy z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ( ZCP) klienta co umożliwiło na realizację projektu

Centrum Usług Wspólnych

( CUW ). Dzięki temu rozszerzony został katalog usług dla naszych klientów o specjalistyczne biuro rachunkowe dedykowane dla punktów oświatowych, doradztwo w zakresie kontaktów z Państwową Inspekcją Sanitarną ( SANEPID )  co zostało ukoronowane w 2015 roku certyfikatem FIRMA GODNA POLECENIA.

W 2015 roku nastąpiło poszerzenie specjalizacji biura rachunkowego o tematykę branży nieruchomości  ( spółdzielnie, wspólnoty , zarządzanie ) co wraz z wdrożeniem oprogramowania pozwoliło na samodzielną obsługę ww. podmiotów dając im oszczędności rzędu 20% rocznie.”

CO ZYSKUJE NASZ KLIENT

#click-custom-61eb5ab3a7831 h3:after {background-color:#202020!important;}#click-custom-61eb5ab3a7831 h3:after {border-color:#202020!important;}#click-custom-61eb5ab3a7831 h3:before {border-color:#202020!important;}

Nie pozwól się zaskoczyć nowym przypisom – my o Ciebie zadbamy


W naszych newsletterach uwzględniamy nie tylko bieżące zmiany w przepisach ale i dzielimy się posiadaną wiedzą w zakresie ich interpretacji

#click-custom-61eb5ab3a815c h3:after {background-color:#202020!important;}#click-custom-61eb5ab3a815c h3:after {border-color:#202020!important;}#click-custom-61eb5ab3a815c h3:before {border-color:#202020!important;}

Poznaj Nasz Zespół

Sylwia

Sylwia

15 lat  w zarządzaniu zasobami ludzkimi , 13 lat w branży oświatowej

Dominik

Dominik

10 lat w logistyce , 8 lat w księgowości,  6 lat w branży nieruchomości,  HAACP , 6S , KAIZEN

Agnieszka

Agnieszka

20 lat w księgowości , certyfikat ministra finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ania

Ania

15 lat w kadrach i płacach – uczestnik wielu szkoleń w zakresie  zmieniających się przepisów

Natalia

Natalia

5 lat  w zarządzaniu biurem , 4 lata w księgowości , 3 lata w kadrach

#click-custom-61eb5ab3a9a84 h3:after {background-color:#202020!important;}#click-custom-61eb5ab3a9a84 h3:after {border-color:#202020!important;}#click-custom-61eb5ab3a9a84 h3:before {border-color:#202020!important;}

Poznaj Nasz Zespół

Sylwia -

15 lat  w zarządzaniu zasobami ludzkimi , 13 lat w branży oświatowej

Dominik -

10 lat w logistyce , 8 lat w księgowości,  6 lat w branży nieruchomości,  HAACP , 6S , KAIZEN

Agnieszka -

20 lat w księgowości , certyfikat ministra finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ania -

15 lat w kadrach i płacach – uczestnik wielu szkoleń w zakresie  zmieniających się przepisów

Natalia -

5 lat  w zarządzaniu biurem , 4 lata w księgowości , 3 lata w kadrach