Dedykowane rozwiązania dla branż

Ustawa o własności lokali

Od dnia 11 września 2017 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy o własności lokali, uzależniające możliwość ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego od stwierdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami administracyjnymi: pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem na użytkowanie. Pojawienie się dnia 20.07.2017...

read more

Optymalizacja pracy magazynu

Jak sprawić aby Magazyn był jednak opłacalny? 1. Pozbywanie się czynnika ludzkiego czyli Automatyzacja Postępujący rozwój sprawia, że przedsiębiorstwa dążą do jak największego zmechanizowania firmy. Praca ludzi stopniowo jest zastępowana przez coraz to nowocześniejsze roboty. Są już przykłady magazynów kontrolowanych przez szczątkową obsługę ludzką, której zadanie sprowadza się tylko do nadzoru. Dla...

read more

Finansowanie zadań oświatowych

27.10.2017 roku Sejm przyjął przygotowany przez MEN rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W skrócie ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela – lecz gdy się jej bliżej przyjrzeć można zauważyć, że jest pierwszy etap porządkujących system finansowania zadań oświatowych rozwiązań. Zgodnie z przyjętą ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do...

read more