Rachunkowość

Księgowość

INFORMACJA Z 30.01.2018 Przedsiębiorca posiadający i nabywający środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, musi liczyć się z koniecznością dokonywania comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja to wyrażony pieniężnie proces utraty wartości trwałego majątku działalności gospodarczej. Amortyzacja jest wydatkiem nie kasowym, co oznacza, iż nie pociąga za sobą ruchu pieniądza. Na dzień przyjęcia składnika majątku do używania, powinno...

read more

Kadry

INFORMACJA Z 30.01.2018 Najważniejsze propozycje zmian w Kodeksie Pracy: Wyrównanie urlopów do 26 dni dla wszystkich pracowników niezależnie od stażu Likwidacja umów cywilnoprawnych Wykorzystanie urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, lub do końca I kwartału kolejnego roku. Obecnie ograniczeniem są wyłącznie przepisy dotyczące przedawnienia, czyli okres 3 lat na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. W proponowanym przypadku...

read more

VAT , JPK , RODO

INFORMACJA Z 01.02.2018 W 2018 r. państwo zapowiada dalsze uszczelnianie luki podatkowej. Do tej pory fiskus wyrywkowo kontrolował firmy, czy płacą tyle, ile powinny. Teraz ciężar kontroli państwo częściowo przerzuci na przedsiębiorców. I to oni zapłacą za wdrażanie zmian. Jednolity Plik Kontrolny Od stycznia 2018 r. wszystkie firmy, również jednoosobowe, muszą gromadzić i przesyłać fiskusowi dane ze swoich...

read more