Zapisz się do newslettera

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS KWALIFIKACYJNY:

Pola oznaczone * są obowiązkowe


Dane personalne *


Adres *


Prosimy o zapisanie numeru telefonu stacjonarnego (np.:(61) 123 45 67) i/lub komórkowego(np.:+48 123 456 789).

Adres do korespondencji *


Wykształcenie *


Zatrudnienie *


Informacje dodatkowe

Bardzo zależy nam na podnoszeniu jakości realizowanych kursów kwalifikacyjnych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
Pana/i oczekiwania odnośnie realizacji kursu dotyczą (stopień ważności od 5- najważniejsze do 1 najmniej ważne):
  1 2 3 4 5
realizowanych na kursie celów
treści kursu
form pracy na zajęciach
wskazania źródeł informacji
atmosfery na zajęciach
kadry szkolącej
organizacji zajęć
miejsca prowadzenia zajęć
wyposażenia dydaktycznego i stosowania go w trakcie zajęć
czas trwania kursu, terminy kursu
ceny kursu

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych oraz oświadczam, że zapoznałem się z zasadami rekrutacji, warunkami ukończenia kursu oraz zasadami odpłatności za kurs i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych "Subskrypcje" administrowanej przez firmę Redicus oraz ich przetwarzania przez tę firmę dla celów marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu oraz korekty danych.

Naciśnięcie przycisku "Wyślij" jest jednoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia:

© REDICUS all rights reserved