Optymalizacja pracy magazynu

REDICUSDedykowane rozwiązania dla branżOptymalizacja pracy magazynu

Optymalizacja pracy magazynu

Jak sprawić aby Magazyn był jednak opłacalny?

1. Pozbywanie się czynnika ludzkiego czyli Automatyzacja

Postępujący rozwój sprawia, że przedsiębiorstwa dążą do jak największego zmechanizowania firmy. Praca ludzi stopniowo jest zastępowana przez coraz to nowocześniejsze roboty. Są już przykłady magazynów kontrolowanych przez szczątkową obsługę ludzką, której zadanie sprowadza się tylko do nadzoru. Dla właściciela firmy jest to niemal idealny schemat, ponieważ nie ponosi on kosztów wynagrodzeń dla całej rzeszy pracowników, a jedynie dla jednej osoby (najczęściej logistyka) czuwającej nad poprawnością działania maszyn. Oczywiście w początkowej fazie wdrażania automatyzacji na magazynie poniósł on niemałe wydatki związane z zakupem, a następnie montażem tych wszystkich urządzeń, jednak po kilku latach koszty zwrócą się z nawiązką. Wykorzystanie wcześniej wspomnianych układnic regałowych powoduje, iż nie musimy kupować kilku wózków widłowych oraz wysyłać swoich pracowników na kurs ich obsługiwania, co dla przedsiębiorstwa jest niemałą oszczędnością.

2. Ograniczenie zapasów jedynie do materiałów wykorzystywanych w najbliższej przyszłości – dążąc do ideału JIT – just in time

3. Ograniczanie wolnej przestrzeni magazynowej – wykorzystywanie jej w dowolny przynoszący przychód sposób – choćby nawet po kosztach związanych z eksploatacją

4. Wykorzystywanie BMS ( Building Management System) – Systemu Zarządzania Budynkiem Magazynowym w celu wytworzenia oszczędności podczas jego eksploatacji, co wraz z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w energooszczędnym budownictwie pozwala na osiągnięcie ograniczenie kosztów dodatkowych.

5. Wykorzystanie systemów FIFO, FILO gdzie jest to konieczne wraz z dopasowanymi do tych programów układem magazynu.

Post your comments here

Your email address will not be published. Required fields are marked *